filter

En studie på möss, som saknade Arp2/3 genen kom med överraskningen att problemet med psykos är inte för mycket dopamin utan att nervceller innan frisätter för mycket dopamin för signalerna har inte passerat ett filter.

Arp2/3 bidrager till psykos, agitation och problem med kort- och långtidsminne.

Studien visar också att inte bara var de vanliga schizofrenisymptomen, som påverkades utan när även andra avvikelser i hjärnans funktion, som finns vid schizofreni.

När Arp2/3 genen saknades så blev det en kompensation, så att nervtrafiken inte passerade ett filter, som gjorde att aktiverande nerver blev överaktiva och försämrade minnet.

De överaktiva nervcellerna signalerade till en region i hjärnan för kognition och motivation att frisätta mer dopamin.

Det är alltså inte dopaminet i sig som är problemet utan signalerna att frisätta dopamin. Detta kan göra att det går att finna nya antipsykotika.

Läs mer hos Los Angeles Times.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-05-19 06:16
Schizophreniaforum.org har en artikel om undersökningen:

http://schizophreniaforum.org/new/detail.asp?id=2177
vnv
#3 vnv 2015-05-08 21:56
Tack för informationen, Admin! :-)
Admin1
#2 Admin1 2015-05-06 18:27
Det är bara en gen de testat, men troligen kan fler schizofrenigener ge liknande effekter för generna verkar ofta ligga i vissa typer av nervbanor. Det tråkiga verkar vara att felaktiga nervkopplingar verkar orsaka att filtret sätts ur funktion. Inte så lätt att fixa en sådan sak, men man får väl undersöka detta nogare, så kanske man hittar en angreppspunkt för mediciner. Men mycket jobb återstår och det kommer ta tid om man inte har bondtur.

Det är lätt att förledas att tro att när dopaminet är förhöjt, så är dopaminet boven. Det är tyder på att felen kan sitta högre upp när man undersöker. Kommer ihåg att jag diskuterade den möjligheten redan för 35-40 år sedan inte för dopamin utanför andra avvikelser i ämnen man kopplar till sjukdomar. Var redan då inne på indirekta effekter.
vnv
#1 vnv 2015-05-05 15:51
Intressant! :-)

Du har inte rätt att posta kommentarer