möss

En förlust av genen 22q11.2 kan leda till en utvecklingsstörning, som ger schizofreni hos en tredjedel.

Forskare har avlägsnat 22q11.2 hos möss för att se hur nerverna kan påverkas vid schizofreni.

Nervernas axoner var kortare och mindre komplexa och det gjorde att kontakten mellan olika hjärnområden försämras.

Särskilt en gen ZDHHC8, som ingår i 22q11.2 verkar viktig för denna kontakt.

Blockering av enzymet GSK3β kan göra att felet i axonerna försvinner och de skall studera om detta hos möss kan minska bristande kontakt och kognitiva problem, som liknar de vid schizofreni.

Om dessa försök lyckas skall de sikta på studier på människa med syfte att skapa ett nytt läkemedel.

Från Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer