hippocampus

Världens största magnetröntgenstudier på hjärnor med schizofreni (2028 st) visade att jämfört med normalpersoner är:

  • hippocampus, amygdala, thalamus, accumbens och intrakraniell volym signifikant mindre (-4 % till -2 %).

  • pallidum (+ 2 %) (en antipsykotika effekt) och sido ventrikel volymerna signifikant större, som berodde på hur länge man varit sjuk och åldern.

  • skillnaderna mellan individer med schizofreni var ganska hög till hög.

  •  minskningen i hippocampus var större för de som inte fick antipsykotika.

  •  De som insjuknat senare i livet hade större minskning av hippocampus. Personer med långvarig obehandlad psykos kan också ha mindre hippocampus.

Artikeln tar upp att en metaanalys visat på förlust av grå substans (hjärnkrympning) orsakad av antipsykotika, men de pekar på felaktigheter, som kan finnas i dessa studiers upplägg.

Hippocampus har betydelse för bl.a inlärning och minne.

Läs hela artikeln men särskilt Discussion hos Molecular Psychiatry.