Broca

En studie har gjorts på personer med schizofreni, där inflammationsämnen (interleukiner) har mätts i blod.

40 % hade förhöjda interleukiner. De hade i kognitiva tester, mindre flyt i talet och deras talcentrum (Brocas område) var 17 % mindre.

Det är bland de första gångerna, som inflammation kopplats till kognitiva brister samt till minskad hjärnvolym.

Eftersom det går att mäta interleukiner i blod kan det på detta sätt gå att identifiera de som behöver behandling mot inflammation i hjärnan.

Läs mer i Molecular Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-07-23 11:43
En del läkemedel, som har antiinflammatorisk effekt har testats mot schizofreni, men då bara på positiva och negativa symptom och inte kognitiva problem som här. Mot positiva symptom har effekten inte varit så stor.
Geta
#1 Geta 2015-07-22 12:58
Det beror på vem jag talar med- hur bra flyt jag har i talet. Om jag är lugn med en person går det hur bra som helst. Är jag skärrad blockeras talet.

Du har inte rätt att posta kommentarer