Schizofrenigenernas Rosettesten dvs en gen som kan förklara funktionen av andra gener, som kopplas till schizofreni har hittats av forskare via studier på möss

Genombrottet visar på en sårbar period i tidiga stadier i hjärnans utveckling, som forskarna hoppas att terapier kan riktas mot, så att schizofrenin kan fås att försvinna.

Genen är den mycket kända DISC-1 genen, som ökar inte bara risken för schizofreni utan också depression och bipolär.

Upptäckten de gjort är att för att hjärnan skall bli frisk måste DISC-1 bindas till två andra proteiner i hjärnan. Om inte så försämras synapserna eller kontakten i hjärnan,  vilken kan orsaka problem med tänkande och hur man upplever omvärlden.

Detta problem uppstår bara en vecka efter födseln och en vecka framåt. Forskarna funderar nu hur man skall behandla under den kritiska veckan och om hur man skall återställa kontaktförmågan hos de som har schizofreni. Liknande studier på andra schizofrenigener måste göras för att se om de påverkar hjärnan på liknande sätt.

Läs mer hos Newswise.

Förändringarna, som orsakades efter födseln visade sig som dålig kontakt i hjärnan först i vuxen ålder hos mössen och precis i liknande ålder, som schizofreni hos människa. 

Från Schizophreniaforum.org.