GABA

Kognitiv och negativa symptom vid schizofreni orsakar huvudsakligen svårigheter att arbeta och klara vardagen.

Dessa symptom har kopplats till felaktig signalering av den hämmande GABA-transmittorn.  Problemet kan orsakas av att för lite GABA tillverkas i hjärnan.

Att det blir för lite hämning med GABA gör att det blir obalans i signalerna i hjärnan. 

En studie har dock visat att felaktig koppling av sockermolekyler till GABA receptorn skapar en förändrad receptor, som fungerar sämre och kan också bidraga till problemen.

Det kan gå att med läkemedel normalisera de felaktiga receptorerna, så de fungerar normalt igen.

Läs mer i Translational Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-08-13 13:54
De borde bry sig om positiva symptom, eftersom de kan göra en psykotisk och farlig. Negativa symptom är nog tvärtom för man blir mindre farlig av dem.
Larsson
#3 Larsson 2015-08-09 06:38
Men en chefsläkare sa till mig att de inte bryr sig om skillnaden på positiva eller på negativa symptom. Hela historien blir mycket svårhanterligt med så många olika paralella versioner. Enklast borde vara bara en version men nu har läkarna också konstaterat att det finns fler olika parallella historier pga att några personer ljuger och det görs för pengar.
Admin1
#2 Admin1 2015-08-08 19:34
Den här undersökningen visar hur komplext det är och hur svårt det kan vara att hitta felet. Här var det bara sockermolekyler som kopplats till receptorn som var boven. Om blodsockret är högt kan sockret kopplas till proteiner, men tvivlar att just dessa effekter kan bli möjliga av högt blodsocker.
Ready
#1 Ready 2015-08-08 16:07
Alltid intressant med forskning som angriper de negativa och kognitiva symtomen.

Du har inte rätt att posta kommentarer