Professor C Robert Cloninger

Med en avancerad form av magnetröntgen har forskare i USA lyckats koppla vissa symptom vid schizofreni till speciella hjärnstrukturer.

Via förändringar hjärnans utseende kunde uppdelning ske i tydliga undergrupper av schizofreni med olika symptom. Det ger ett nytt tänkande om sjukdomen, eftersom personer med schizofreni har inte samma problem och nu kan man förstå varför.

Förändringar hittades i corpus callosum, som binder ihop vänstra och högra hjärnhalvorna.

En förändring i corpus callosum gav bisarrt och disorganiserat beteende, en annan stört tänkande och tal  samt avsaknad av känslor och en tredje vanföreställningar och hallucinationer.

Förra året visade dessa forskare att genetiskt kunde schizofreni delas in i 8 olika sjukdomar med olika symptom. Denna studie stödjer också att schizofreni inte är en enda sjukdom utan flera.

Genom att dela upp schizofrenin i olika grupper skapas möjlighet för en bättre och mer individualiserad behandling.

Läs mer hos Washington University in St Louis.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-10-15 12:30
Fast Bleuler som namngav schizofreni för 100 år sedan talade om schizofrenierna och menade att det var flera sjukdomar. Bleuler beskrev också rörelsestörningar, som de senaste 50 åren har felaktigt kopplats helt till antipsykotika. Det verkar faktiskt som vissa rörelsestörningar minskar med antipsykotika t.ex katatoni.
Ready
#1 Ready 2015-10-14 22:18
Dessa forskare ger sig inte utan framhärdar med sin teori. Förra gången de gjorde ett utspel så rann det ut i sanden.

Du har inte rätt att posta kommentarer