Komplementsystemet

Mikroglia celler i hjärnan deltar i pruning, vilket innebär bortrensning av kontakter mellan nerverna.

Vid schizofreni tror man att i tonåren har pruningen varit för kraftig så att nervkontakterna blir för få, vilket skapar problemen.

Komplementsystemet i blodet kan göra så att mikrogliacellerna rensar bort nervkontakter.

Vid schizofreni kan C4 faktorn av komplementsystemet var genetiskt felaktigt, vilket verkar kunna ge felaktig pruning. Komplementsystemet kan också göra att hjärnan åldras och vara inblandad i Alzheimers.

Att hitta läkemedel som påverkar komplementsystemet kan vara ett sätt att behandla felaktig pruning.

Läs mer hos PlosBlogs.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-04 18:20
Komplementsystemet är väl ett skydd främst mot bakterier. Här verkar komplementsystemet aggressivare genom rensningen av nervkontakter, samtidigt som vid schizofreni har man ökad infektionskänslighet. Stämmer inte riktigt.

Du har inte rätt att posta kommentarer