DISC1

Rita Bortell, PhD, och Agata Jurczyk, PhD

En schizofrenigen kan också orsaka diabetes typ 2 har en studie på möss kommit fram till.

Schizofrenigenen DISC1 gav mössen död av insulinproducerande celler, mindre insulin och sämre blodglukoskontroll.

DISC1 genen störde proteinet GSK3β och om det hämmades så hämmades celldöd och blodglukoskontrollen blev normal.

Detta tyder på att DISC1 genen inte enbart har påverkan på hjärnan utan också påverkar blodglukoskontrollen.

Läs mer hos UMASS.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-22 12:49
Intressant studie även om det finns 1000-tals andra schizofrenigener. Kan bli så att de med schizofrenigener, som kan ge diabetes inte bara får antipsykotika utan också antidiabetika i förebyggande syfte för att motverka diabetes. Redan före antipsykotikan var det vanligt med diabetes. Ganska nyligen har det kommit genstudier, som inte hittat koppling mellan schizofreni och diabetes som denna studie. Kan tyda på att det är bara enstaka gener som ger detta och orsakar bara en liten del av diabetesen vid schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer