Schizofreni varierar mycket från individ till individ, vilket försvårar både diagnos och behandling.

Amerikanska forskare har med hjälp av magnetröntgen tagit fram en hjärnkarta, som visar var i hjärnan olika symptom sitter.

Att använda denna teknik kan ge diagnos samt identifiera patientens symptom, liksom för att hitta nya terapier och mäta effekten av dem. Att använda magnetröntgen på detta sätt för att identifiera var i hjärnan olika symptom sitter är helt nytt.

När de olika schizofrenisymptomen granskades, så kunde vissa symptom kopplas till känslor medan andra kopplades till språk och rörelsekontroll.

Forskarna var överraskade hur dessa nervkretsar var kopplade till symptom och att i vissa fall fanns ingen överlappning hos nervkretsarna mellan olika undersymptom. 

Att använda denna teknik för att analysera komplexa symptom kan ge nya behandlingar. Många av undersymptomen finns hos andra neuropsykiatriska sjukdomar och därför kan en ny behandling ha effekt hos dem också. 

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-11-30 22:53
Bara vissa får effekt av folsyra. Men negativa symptom kan förväxlas med depression, men har man varit sjuk 5-6 år brukar det vara negativa symptom. Det går att mäta negativa symptom på PANSS-testet som finns på sajten och det är 7 frågor som börjar med N. Det finns också ett depressionstest som skiljer mellan negativa symptom och depression.
Ready
#4 Ready 2015-11-30 19:35
Citerar Admin1:
Själv är det omega-3, motion och B-vitaminet folsyra.

Bland läkemedel idag är det SSRI-antidepressiva och N-acetylsalicylsyra (slemlösande).

Annars ger antipsykotika viss minskning av negativa symptom, men bäst är nog antipsykotikat Vraylar, som finns i USA.


Tack för svar. Jag äter antipsykotika, motionerar och tar omega-3. Det som återstår är alltså B-vitaminet folsyra.
Admin1
#3 Admin1 2015-11-30 17:55
Själv är det omega-3, motion och B-vitaminet folsyra.

Bland läkemedel idag är det SSRI-antidepressiva och N-acetylsalicylsyra (slemlösande).

Annars ger antipsykotika viss minskning av negativa symptom, men bäst är nog antipsykotikat Vraylar, som finns i USA.
Ready
#2 Ready 2015-11-29 19:24
Admin,

vad kan man göra i nuläget för att komma tillrätta med negativa symtom?
Admin1
#1 Admin1 2015-11-25 17:37
Väldigt lovande teknik, men fler undersökningar krävs än denna. Tekniken visar var felet kan sitta ungefär, men inte vad felet består av. Här krävs andra undersökningar. Mycket de påstår tekniken kan användas till är inte bevisat. Intressantast vore om man kunde mäta effekten av behandlingar. Det behövs en annan teknik än dagens för att t.ex mäta antipsykotika effekt.

Inte helt nöjd med mätskalorna PANSS och BPRS, som känns lite osäkra, särskilt eftersom man inte redovisar resultaten för subsymptomen utan bara totalsumman. En av konklusionen av denna studie är att redovisa hur starka subsymptomen är, så den dömer ut totalsumman, som används i PANSS och BPRS. Det dumma med att bara visa totalsumma är att man har ingen aning om hur effekten av olika preparat mot t.ex vanföreställningar eller hallucinationer. T.ex PANSS mäter 30 olika symptom, där 7 symptom är psykossymptom och 7 symptom är negativa symptom, resten är andra symptom som kan förekomma vid schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer