graviditet

I mammas mage uppstår schizofrenin

En ny studie på hjärnor från avlidna personer med schizofreni visar att hjärnförändringar sker av miljön under fosterstadiet och att miljöinflytandet i perioden vid insjuknandet är inte så viktigt, som man tidigare trott.

Tidigare har sagts att stress före insjuknandet varit orsaken och det finns olika stressteorier.

Miljöinflytandet har studerats genom att mäta DNA metylering (epigenetik), som är ett sätt för miljön att påverka genernas funktion.

I studien mättes DNA metylering på schizofrenigener för att spåra miljöpåverkan på dem.

Forskarna säger att det är före födseln som hjärnan utvecklas till att få schizofren och troligen inte av miljöfaktorer i vuxen ålder.

Läs mer hos Businesswire.

Orginalartikeln kan läsas här.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2015-12-15 12:58
Schizophreniaforum.org skriver om denna artikel:

http://schizophreniaforum.org/new/detail.asp?id=2245
Admin1
#5 Admin1 2015-12-02 16:47
Om en enäggstvilling har schizofreni så är risken 28 % att den andra får schizofreni. Det borde varit 100 % om detta stämde. I och för sig kan enäggstvillingar skilja sig åt genetiskt på grund av kopieringsfel vid celldelningen. Men jag tycker att sådana slumpmässiga fel borde inte ha så stor betydelse om inte en schizofrenigen just framkallar mycket mer kopieringsfel än normalt. Men inga schizofrenigener har hittats med genetisk betydelse. Men som sagt enäggstvillingresultaten tyder på att teorin är rätt till 28 %.
björk
#4 björk 2015-12-02 06:59
:-x :-x :-x En morgon tog min mamma till lipen. Hon urskuldrade sig angående mitt dåvarande liv i relation, till hennes..... Hon syftade på hur dråpligt hon agerat och hur sonika hjälplös hon varigt inför den mellanmänskliga kontaken mellan mig och henne. Typ att hon teg om något. Något som tedde sig fruktansvärt som hon bara gav en skymt av en släng av precis som hon ja att hon ville för ett kort tag delge mig information för att freda sig. För att förr än kort stund rentvå sig. Som om hon stod inför heders åtgöror men inte hade benägenhet eller befogenhet att ändra ja (så blev de som de blev) det försökte hon antydda för en kort stund en morgon det (sistnämnda)
Admin1
#3 Admin1 2015-12-01 20:26
Kolintillskott under graviditeten kan förebygga schizofreni verkar det som, vilket stödjer detta.
http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/ny-behandling/6174-kolin-under-graviditeten-kan-forebygga-schizofreni
Kanske kan Omega-3 göra samma sak, men även andra typer av behandling kan kanske vara möjliga. En studie visade att de med tidiga tecken på psykos för mindre risk för psykos om de får Omega-3. Det gäller att studera mekanismen för det hela.
Admin1
#2 Admin1 2015-12-01 15:59
Väldigt intressant, men det krävs fler studier. Det finns annan epigenetisk förändring än metylering också. Har funderat på om det finns schizofreniskyddande gener och om de slås av så får man schizofreni. Men jag tror att sådana gener borde fångats upp i de system som man har, därför de skulle kopplas till schizofreni. Det har hittats skyddande gener.
Ready
#1 Ready 2015-12-01 14:55
Jag hoppas att detta stämmer. Jag tycker att det verkar rimligt.

Du har inte rätt att posta kommentarer