gravid

En svensk studie på svenskar visar att för att öka risken för ett barn att få schizofreni och vanföreställningssyndrom krävs både psykisk sjukdom och en infektion hos den gravida mamman som kräver sjukhusvård.

Riskökningen var fyrdubblad. Gravida kvinnor utan psykisk sjukdom fick ingen riskökning för att få barn med psykos.

Forskarna tycker att just kopplingen mellan mammans psykiska sjukdom och infektion är intressant och kan bero både på genetiska faktorer och miljöfaktorer, som bl.a rökning och missbruk. 

Det kan dock finnas en koppling mellan schizofreni och infektioner av gravida kvinnor om man inräknat också infektioner som inte kräver sjukhusvård och som är mildare.

Detta är en riktigt bra undersökning; Det är en smart undersökning.

De har gjort några nya analyser och de utmanar en accepterad teori säger en professor från Australien.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2015-12-04 22:21
Överhuvudtaget får föräldrar inte skuldbeläggas i vårt samhälle. Allt är lärarnas fel.
Ready
#2 Ready 2015-12-04 18:56
I vårt samhälle så skuldbeläggs aldrig kvinnan hur mycket fostret än misshandlas under graviditeten.
Admin1
#1 Admin1 2015-12-04 14:52
Det som var intressant här var att det var inte bara psykotiska sjukdomar, som gav en riskökning för schizofreni utan alla psykiska sjukdomar. Jag tycker det verkar som alla psykiska sjukdomar är besläktade med schizofreni, eftersom infektion hos mamman ökar risken för schizofreni. Tidigare har sagts att 80 % av de med schizofreni har någon i släkten med psykotisk sjukdom, men inkluderas även andra psykiska sjukdomar är det säkert mer än 80 % som har ärftlig sårbarhet för schizofreni. Man vet t.ex att OCD ger 7 gånger ökad risk för att få schizofreni. Man vet också att nära anhöriga till personer av schizofreni har ökad risk för andra psykiska sjukdomar:
http://www.viska.se/index.php/nyheter1/4-nya-roen/4207-naera-anhoeriga-har-oekad-risk-foer-andra-psykiska-sjukdomar
Man kan säga att schizofreni är lite av ett rövarheat

Du har inte rätt att posta kommentarer