neuralt brus

Neuronalt brus i rött och kan vara normalt max 2 gånger

En ny studie visar ∆9-THC ökar den slumpmässig nervaktiviteten, som kallas neuralt brus (neural noise) i hjärnbarken hos friska personer.

Detta kan ha betydelse för de psykoslika effekterna av cannabis.

De fann att bruset ökade med ökande dos liksom positiva och disorganiserade symptom, men var oberoende av signalstyrkan. Däremot negativa symptom påverkades ej av bruset. ∆9-THC minskade signalstyrkan, men signalstyrkan hade ej med psykossymptomen att göra.

Bruset stör den normala behandlingen av informationen i hjärnan, som sker i hjärnbarken. Tidigare har det varit känt att neuralt brus är förhöjt vid psykossjukdom.

Läs mer i International Business Times.

Läs Abstract i Biological Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-01-06 18:30
Nervbrus kan inte förklara hela schizofrenin, eftersom negativa symptom inte påverkades. Det här problemet verkar finnas i hjärnbarken, som sitter i hjärnans yttersta delar, där tänkandet sker.

Psykotiska symptom verkar påverkas av antipsykotika i mitten av hjärnan i striatum dvs före hjärnbarken. Så jag håller för troligt att cannabispsykoser kan sitta i hjärnbarken. Samtidigt är det konstigt att nervbrus, som verkar lite slumpmässigt skulle ge vanföreställningar och hallucinationer. Just dessa symptom är ganska komplexa och dessutom varaktiga.

En vanföreställning är ofta omöjlig att motbevisa och man har svårt att tänka sig att nervbrus skulle kunna skapa sådant. Andra saker som minne måste vara inkopplat.

Om jag skulle gissa vad nervbrus kan göra så är det mildare symptom, som illusioner och perceptionsstörningar. Brus handlar nog mest om störningar skulle jag gissa.

Du har inte rätt att posta kommentarer