Molecular Psychiatry

Interleukin-17 (inflammation) och glutation-S-aryltransferas (antioxidation) verkar involverade och kan gå att påverka

När en psykos startar orsakas av komplext samspel mellan psykosgener och miljö- eller/och mognadsförändringar.

En hypotes är att miljön kan påverka generna (epigenetik), vilket leder till psykos.

En studie har gjorts på ungdomar och unga med tidiga tecken på psykos och de har följts ett år under tiden som en del av deras gener studerats på metylering, som är en miljöpåverkan av generna.

De som fick psykos hade ett speciellt förändrat metyleringsmönster i generna.

Förändringarna inträffade i genpromotorer och i delar relevanta för psykos, som reglering av oxidativ stress, nervvandring och inflammation.

Denna studie stödjer att förändringar i DNA metylering sker under tiden en psykos utvecklas hos vissa och påverkad av miljön och mognadsförändringar i tonåren.

Det är dock inte bevisat att förändringar gav psykosen eller om de uppstår vid psykos.

Läs mer hos Molecular Psychiatry. (Hela artikeln kan läsas gratis)

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-04-28 15:40
En mycket intressant studie även om metyleringen är mätt i blodceller och inte i hjärnan där problemen sitter. Det krävs nog ytterligare studier. Tyder dock på att antiinflammatoriska läkemedel och antioxidantia kanske kan hämma psykosutvecklingen.Det kommer alltmer intressant information, men problemet är komplext.

Du har inte rätt att posta kommentarer