Schizofrenins genetiska orsaker verkar inte bero så mycket på skadade gener utan hur gener störs, när och hur de skall tillverka sina proteiner.

Genvarianterna, som kopplas till risk för schizofreni finns på 100  olika ställen på genomet och oftast på ställen, där instruktionerna finns hur och när proteinet skall tillverkas.

Två nya studier har stött detta genom bevis för att tillverkningen av proteiner från vissa gener är annorlunda vid schizofreni via annorlunda metyleringsmönster av DNA.

Metylering kan göra att vissa gener inte tillverkar det protein, som de skall göra.

En studie på 2000 personer där metylering av DNA i blod studerades hittade 172 ställen på genomet, som kunde kopplas till schizofreni.

Metyleringen i blod skiljer sig antagligen från hjärna, så det återstår att undersöka.

En annan studie på avlidnas hjärnor visade att vissa genvarianter var kopplade till metylering i närheten.

Metyleringen kallas för epigenetiska förändringar och ett sätt för miljön att påverka och anpassa genernas funktion.

Från Schizophreniaforum.org

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-05-14 17:53
Det vore bra om schizofreni orsakades av förändringar, som metylering av DNA för sådana förändringar kan gå att radera och då kan man teoretiskt sett tillfriskna. Det finns dock andra förändringar än metylering. Frågan är dock om det är möjligt i hjärnan att göra detta för hjärnan skyddas av en barriär, men det pågår försök att passera denna barriär för att tillföra läkemedel.
Ready
#1 Ready 2016-05-14 16:30
När man har haft flera psykoser så kan det ta upp till tio år innan man återhämtar sig från en psykos. Man upptäcker också hur ens tankar rent allmänt blir sundare när man mår bättre.

Du har inte rätt att posta kommentarer