Gener

Här visas hur genen (blå) gör att ett protein tillverkas. För minst 106 proteiner funkar detta sämre vid både autism och schizofreni

En jämförelse av hjärnor vid schizofreni och autism visade att 106 gener tillverkade mindre av sina proteiner jämfört med normalpersoner.

Det gör att bevisen ökar för att autism och schizofreni är kopplade till varandra på något sätt.

Professor Jeremy Willsey säger att det är en stor överlappning mellan schizofreni och autism, men samtidigt är det rätt allmänna saker som överlappar.

Nyligen har också en studie gjorts på avlidnas hjärnor vid autism och schizofreni, som visade genernas tillverkning av proteiner var påverkad i hur nerverna vandrade och synapserna.

Forskarna hittade inga likheter mellan schizofreni och autism jämfört med bipolär utom 2 gener, som var gemensamma för alla tre.

Forskarna säger att det oklart om likheterna mellan autism och schizofreni beror på likhet i sjukdom eller orsakas av andra hjärnförändringar.

Läs mer Scientist.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-06-08 18:04
Om man ser på funktionshinder, så är nog autism och schizofreni mer lika varandra än t.ex bipolär. Bara 15 % med schizofreni jobbar, medan 70 % vid bipolär. Tror att vid autism arbetar nog färre än vid schizofreni. De psykiska sjukdomarna kan nog flyta ihop med varandra och det säger ju många psykiatrer, när det gäller diagnossättning. Kanske skulle alla psykiska sjukdomar bedömas via dimensioner dvs delsymptom, som sker vid schizofreni idag enligt DSM 5.

Ganska många här på sajten har autism eller Aspergers, så man kan finna likheter här själv. Det som verkar vara jobbigt vid autism är att hamna på särskola. Man kan tycka att det förstört livet. En med autism kan verka ganska lik en med schizofreni och man kan ha vanföreställningar också samt ibland många olika andra psykiska sjukdomar. En med autism kan vara psykiatriskt sett multisjuk t.ex bipolär, ADHD mm.

En med svår autism kan skriva långa inlägg och nästan alltid om sig själv.

Du har inte rätt att posta kommentarer