Alkohol har också viss GABA-effekt, men höjer också dopamin. Benso har GABA-effekt också

En ny studie har jämfört personer med schizofreni med friska syskon med hjälp av magnetröntgen för att mäta glutamat och GABA i hjärnan på levande personer.

Glutamat ökar signaleringen, medan GABA hämmar den.

Resultatet blev att både de med schizofreni och deras friska syskon hade sänkt glutamat, men bara de med schizofreni hade sänkt GABA och alltså inte friska syskon.

Forskarna säger att studien antyder att GABA kan ha betydelse för schizofreniutvecklingen.

De tror också att denna mätmetod kan få betydelse för att avgöra, vilken typ av medicinering skall väljas. Studien omfattade dock bara 20 personer per grupp. 

Läs mer hos PsychCentral.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-06-10 17:55
Intressant. Troligen kommer man försöka och se om GABA medicinering till de med tidiga tecken på psykos kan förhindra att psykos utbryter senare. Man diskuterar nu också om mycket låga doser bensodiazepiner med GABA-effekt kan göra att kognitiva symptom minskar. Syskonen hade mindre glutamat och de kanske orsakar viss kognitiv nedsättning som anhöriga kan ha. Bristen på GABA för de med schizofreni kanske försämrar kognitionen.

Felet med brist på GABA skulle finnas i interneuronen, som är nerver, som knyter ihop nerver och som reglerar styrkan på nervtrafiken. Interneuronen fungerar som en volymknapp kan man säga.

Du har inte rätt att posta kommentarer