Dr Kate Merrit - läkemedel som sänker glutamat kan ha effekt mot schizofreni

60 studier på glutamatnivåerna i hjärnan har analyserats. Viktigast var att glutamat är förhöjd i flera delar av hjärnan: mediala temporala kortex, basala ganglierna och talamus.

Förändringarna varierade med sjukdomsförloppet.

De med tidiga tecken på schizofreni hade förhöjt glutamat i mediala frontala kortex , men inte vid schizofreni i flera år. 

I mediala temporala kortex var det motsatsen.

Detta tyder på att läkemedel, som kan sänka glutamat kan ha effekt mot schizofreni. 

Läs hos MedicalResearch.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-06-19 18:56
Tidigare sas att glutamat var förhöjt vid psykos, men sedan var glutamatet för lågt. Ett antipsykotikum från Lilly, som höjde glutamat saknade effekt. Här säger man att det krävs glutamatblockering istället för glutamatstimulering. Det skall bli spännande med fortsättningen. Intressant att det är för mycket glutamat i talamus, där sinnesintryck bortfiltreras.

Talamus kan vara viktig vid schizofreni, eftersom fel där kan göra hjärnan överbelastad med för mycket sinnesintryck, som stressar och gör det svårt att tänka. På psyk är ofta avdelningarna stimulansfattiga och därmed psykosanpassade. Att minska stimulansen hemma kan vara bra också för minskning av psykossymptom.

Du har inte rätt att posta kommentarer