hjärna

Schizofreni ger kontaktsvårigheter också i hjärnan

Hjärnförändringar vid schizofreni har identifierats i mikroskala (dålig kontakt mellan nerver) och i makroskala (dålig kontakt mellan olika hjärnområden), men en ny studie tyder på att båda förekommer samtidigt.

Tidigare har visats att kontakten mellan nerver vid schizofreni kan vara försämrad på grund av färre kontaktpunkter (spines). Studier med magnetröntgen har visat på minskning i vit substans i nervbanor mellan hjärnområden. Men hur dessa två olika saker är besläktade har varit okänt.

De fann att i områden, där det var dålig kontakt mellan nerver var det också dålig kontakt med andra hjärnområden.

Det tyder att det är möjligt att båda sakerna är kopplade till varandra.

Forskarna säger att båda kontaktproblemen kan ha samma sjukdomsorsak. 

Läs mer hos News Medical.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2016-08-18 21:45
Vi skrämmer slaget på folk. De anhöriga i schizofreniförbundet orkar inte med mer än sig själva. De är nog inte heller helt psykiskt friska.
Ready
#2 Ready 2016-08-18 20:46
Ett avgörande problem är är att de schizofrena inte är accepterade av samhället och inte heller en del av det. Visas tydligt av att Schizofreniförbundet är en anhörigförening.
Admin1
#1 Admin1 2016-08-18 18:29
Troligen kan det vara brist på kontaktpunkter eller spines, som orsakar dålig kontakt i båda fallen. Verkar mest logiskt.

Du har inte rätt att posta kommentarer