Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS på en ultraljudsbild

Forskare kopplar polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, till förhöjd psykisk sjuklighet i en ny studie.

Även hos syskon till kvinnor med sjukdomen sågs en liten ökad risk.

PCOS gav högre risk att drabbas av t.ex. schizofreni, bipolär sjukdom, depression, ångest och autismspektrumstörning, jämfört med friska kvinnor.  

PCOS ger symtom som infertilitet, ökad kroppsbehåring och viktuppgång.

Läs mer med Dagens Medicin.

Du har inte rätt att posta kommentarer