Risken att få schizofreni, schizoaffektiv och bipolär är högst om ett syskon har schizofreni, medan bipolär har mycket mindre risk för samma sak

Ungefär 38,2 % av EU:s befolkning (165 miljoner) drabbas av psykisk sjukdom under sitt liv.

I Israel gjordes en undersökning på 6100 personer, som varit inlagda för schizofreni, bipolär eller depression om hur ofta deras syskon drabbades av psykisk sjukdom.

Om ett syskon har schizofreni ökar risken 10 gånger att andra syskon skall insjukna.

Risken att få schizoaffektiv är 6-8  x och för bipolär 7-20 x än en normal person. För bipolär var det 4 x högre risk att få bipolär, schizofreni och andra psykiska sjukdomar.

Studien tyder på att samma gener kan ha betydelse för att öka risken för att få flera olika psykiska sjukdomar. 

Läs mer hos Science Daily.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-09-22 13:06
Det verkar som ärftligheten är dubbelt så stor för schizofreni än för bipolär. Att olika psykiska sjukdomar är besläktade förvånar mig inte eftersom symptomen liknar varandra t.ex ångest är som en mild vanföreställning. Sedan kan för många psykiska sjukdomar andra symptom förekomma också för schizofreni och autism kan ångest, depression ångestsjukdomar mm förekomma samtidigt. Det stöder också släktskap.

De som verkar mest handikappade är de med autism och de kan psykiskt sett vara multisjuka och ha många psykiatriska diagnoser, som tillägg. Antagligen måste psykiatrin bli bättre att behandla alla bisymptom vid schizofreni. Det gäller inte bara att minska psykossymptom.

Du har inte rätt att posta kommentarer