kromosom

Behövs DNA-skrynklare istället för hjärnskrynklare nu?

Amerikanska forskare har upptäckt att de schizofrenigener, som hittats tidigare 2014 kommer i kontakt med gener, som är viktiga för hjärnans utveckling som ligger långt bort på DNA:t.

En teknik har använts för att studera kromosomerna i sitt naturliga tillstånd, där DNA:t är veckat och då visade sig att schizofrenigenerna hade kontakt med gener viktiga för hjärnans utveckling under de första 24 veckorna av fosterlivet.

Under denna fostertid bildas nya nerver, som vandrar till sin plats i hjärnan.

Troligen är det så att det är många gener som leder till att nerver i hjärnan hamnar på fel plats och sedan bidrar till schizofreni.

Möjligheten finns att schizofrenin startar redan under fosterlivet. 

Läs mer hos CNN.

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2016-10-24 16:59
Om det har skett en felkoppling under fostertiden ger det väl vatten på kvarnen åt de inom psykiatrin som ser den den psykiskt sjuke som dum i huvudet.
Admin1
#1 Admin1 2016-10-20 18:00
Det genetiska blir allt mer komplext. Det tar nog tid att reda ut de ärftliga faktorerna vid schizofreni. Saker som hur kromosomerna packats kan ha betydelse t.ex.

Du har inte rätt att posta kommentarer