UC San Diego

University California San Diego

Många genförändringar, som ökar risken för schizofreni är ovanliga, vilket gör det svårt med studier om deras betydelse.

Gener hos 41000 personer analyserades varav hälften med schizofreni och det är den största studie hittills.

Studien visade att att åtskilliga områden av genomet var påverkade där schizofrenirisken ökade fyra till 60 gånger.

De genskador, som sökte efter var CNV, som kan påverka upp till 12 gener eller också en gen eller duplicera en enda gen.

Tidigare har de visat att CNV är vanligare vid schizofreni.

Bara 1,4 % hade dessa genförändringar, som oftast hade med synapsfunktionen. 

Läs mer hos UC San Diego Health.