Psychiatric Times

Genombrott i genförändringarna, riskkalkylator för uppskatta risk att få schizofreni och bättre vård för nyinsjuknade.

Både psykotiska symptom och depression kan förekomma samtidigt, och verkar ha en gemensam orsak. Medicinen som ges då bör helst ha både effekt mot psykossymptom och depression.

Psykotiska symptom kan vara normala,  framkallade av trauman,  många kan minska av sig själv och förvärra besvären. Psykoterapi kan vara kritisk för att kunna återhämta sig och används för lite.

DSM 5  för diagnostik förbättrar skillnaden mellan schizofreni och schizoaffektiv genom användning av  mätning av dimensioner (vissa symptom) för alla psykossjukdomar.

Kulturen, som personen kommer från och lever är viktigt för att förstå schizofreni.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Kommentarer   
Bitte
#2 Bitte 2016-12-03 18:46
Jag tar både antidepressiva och antipsykotiska mediciner
Admin1
#1 Admin1 2016-11-30 20:17
Psykotiska symptom förekommer samtidigt som depression vid bipolär och psykotiska depressioner. Men vid schizofreni och schizoaffektiv krävs att de inte förekommer samtidigt. Vid schizoaffektiv kräver nya diagnoskriterierna att man haft depression/mani i minst 50 % av tiden före diagnostik. Vid schizofreni förekommer depression oftast de första 5-6 åren. Senare övergår det i negativa symptom. Skillnaden mellan negativa symptom är att man ej kan känna känslor, vilket man gör vid depression. Vad gäller psykoterapi tror jag det är bäst vid första psykosen och att man får diskutera den med psykolog. Kan vara bra att inte tänka så mycket på den sedan.

Du har inte rätt att posta kommentarer