Studien gjordes med magnetröntgen (fMRI)

En ny studie kan förklara hur utvandring till ett annat land ökar risken för schizofreni genom att höja dopamin i hjärnan.

Förhöjt dopamin i hjärnan är kopplat till psykos vid schizofreni och dopamin ökar också vid stress.

Försökspersonerna utsattes för mild stress och invandrare hade högre dopamin i hjärnan än icke-invandrare.

Denna ökning var kopplad till socialstress, som högre arbetsbelastning, socialt tryck och socialisolering.

Bildningen av dopamin i hjärnan var också högre bland invandrare.

Stress kan orsakas av diskriminering, social isolering och boende i städer. 

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-01-12 15:42
Det är utomeuropeiska invandrare, som brukar ha störst risk att få psykos och har för mig att psykosrisken ökar då c:a 5 gånger. Utomeuropeiska invandrare har säkert större språkproblem och svårare att bli förstådda. Schizofreni handlar just om kommunikationsproblem och det har ju också utomeuropeiska invandrare. Stört tal ingår i symptomen som kan ge schizofreni-diagnos. Utomeuropeiska invandrare har svårt med svenskan och stört tal kan man säga. Bättre språkutbildning kan kanske minska problemet med att inte bli förstådd för dem.

Du har inte rätt att posta kommentarer