snus

Men rökare med schizofreni har ändå kognitiv nedsättning och inte normal kognitiv förmåga

Forskare har i en musmodell undersökt hur nikotin har effekt i prefrontala kortex genom att återställa normal aktivitet i nervceller, som kan vara involverade i schizofreni.

Prefrontala kortex har hand om kognition, beslutsfattande och arbetsminne via nikotinreceptorer (acetylkolin), som är störd vid schizofreni. 

En schizofrenigen CHRNA5, som är en del av nikotinreceptorn har kopplats till kognitiva störningar vid schizofreni och denna gen sattes in i möss.

När nikotin gavs till mössen bands det till nikotin interneuron, som gjorde att prefrontala kortex fick normal aktivitet.

Nikotin ger acetylkolineffekt på nerverna och har åtskilliga funktioner och särskilt att kontrollera frivilliga rörelser, minne, uppmärksamhet, sömn, smärta och ångest.

Att rikta läkemedel mot nikotinreceptorn kan kanske användas vid schizofreni. 

Läs mer hos EurekAlert

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2017-01-28 14:59
Tidigare har alfa-7 nikotinreceptor stimulerare testas mot kognitiva symptom vid schizofreni, men denna studie föreslår istället alfa-5-nikotinstimulerare mot kognitiv nedsättning:

http://www.schizophreniaforum.org/news/nicotine-reverses-schizophrenia-cortical-abnormalities-mice
Admin1
#2 Admin1 2017-01-25 15:18
En hel del nikotinlika läkemedel har testats mot schizofreni med kognitiv nedsättning. Kanske kan de ge effekt för de som inte röker. En sak som gör att jag tvivlar på att nikotin normaliserar prefrontalloben är att rökare med schizofreni har kognitiva symptom och inte normal kognition, som man kan tro av dessa resultat.
Ready
#1 Ready 2017-01-25 00:02
Snusa kan vara bra att göra en kort period från 15-16 år för att därefter sluta.

Du har inte rätt att posta kommentarer