Personer med schizofreni och andra psykossjukdomar, som följts i 20 år får dålig socialförmåga tidigt och som sedan kvarstår över tiden.

En del blev bättre och en del sämre, men totalt sett blev det ingen skillnad.

Personer med milda sociala störningar i barn och tonår stämde överens med sociala problemen senare i livet.

De med sämst socialförmåga hade mer negativa symptom, arbetslöshet och hemlöshet.

Perioden på år eller månader före första psykosen och 6 månader efteråt kan vara då det går att förebygga nedgång i socialförmåga.

Schizofreni gav ofta stora sociala svårigheter, medan bipolär och depression gav bara måttliga sociala svårigheter eller ingen försämring alls.

Den stora skillnaden mellan schizofreni och bipolär ligger inte i neurokognition utan socialkognition (sociala handikapp). Det finns behandlingar för att förbättra socialkognition, men ännu inga läkemedel. 

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-03-21 13:46
Här skrivs om undersökningen:
https://www.city.ac.uk/news/2018/march/twenty-year-study-finds-little-change-in-social-functioning-in-people-with-psychosis
Admin1
#1 Admin1 2017-02-28 17:00
Socialförmåga är väldigt viktigt på dagens arbetsmarknad, eftersom den är specialiserad och man jobbar i team. Man har en väldigt begränsad arbetsmarknad vid sociala svårigheter och är utestängd från många jobb. Även Nobelpristagaren Nash blev utan jobb efter insjuknandet, men fick jobb efter Nobelpriset.

Du har inte rätt att posta kommentarer