liv

I Afrika blev livet kortast

En metaanalys av 11 studier fann att schizofreni förkortade livet med 14,5 år i genomsnitt och att ingen större minskning sågs över tid.

Män levde 2,3 år kortare än kvinnor.

Kortaste livslängden fanns i Afrika, men det var bara en studie.

Den förväntade livslängden var 65 år.

Att livet förkortas har många förklaringar - hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, metabola biverkningar av antipsykotika, missbruk, rökning, dålig diet, brist på motion och självmord. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Kommentarer   
Guest
#7 Guest 2017-04-12 13:47
Jag tror att livet förkortas med 100% om man tar livet av sig, inget annat! Men jag är inte heller religös.
Geta
#6 Geta 2017-04-06 18:45
Jag tvivlar på att partner alltid är lösningen vid schizofreni.
Malen
#5 Malen 2017-04-06 18:09
Dessutom beror det på sociala kontakter :sigh: . De som lever sitt liv med någon partner lever i regel längre än den som vill leva sitt liv utan partner. Bra kontakt med andra kan vara en god ideé
Admin1
#4 Admin1 2017-03-28 18:19
Medellivslängden är räknad på alla individer. 30 % av överdödligheten är självmord, så begår man inte självmord lever man 5 år längre. Men andra risker finns att dö tidigare, som rökning, missbruk, fetma och brist på motion. Har man inget sådant så lever man naturligtvis längre och man inte har någon kroppslig sjukdom, som kortar ner livet.
wasp
#3 wasp 2017-03-28 14:59
Har ju inte begått självmord, så jag har 5 år kvar att leva då. Vad menas egentligen??
Admin1
#2 Admin1 2017-03-20 21:47
Det beror nog mycket på livsstil. Röker man inte, motionerar, inte missbrukar, inte har fetma, äter sunt eller har inte kroppsliga sjukdomar, så kan man nog leva längre. Självmord förkortar livet med 30 %. Har man inte begått självmord lever man 5 år längre.
Geta
#1 Geta 2017-03-19 14:15
Vi veteraner här på Viska lever på övertid.

Du har inte rätt att posta kommentarer