kvinna

En litteraturstudie har gjorts på hur schizofreni, som börjar i tonåren påverkar sjukdomsförloppet.

Det har ansetts att man kan bli mycket sjukare då, men resultatet blev att det finns en liten statistiskt sett signifikant skillnad, som tyder på försämring.

Inte så tydlig som ansetts tidigare.

Män som insjuknar tidigt kan ha en särskilt dålig prognos.

Försämring sker vid lång obehandlad psykos, psykos i familjen och vid missbruk.

Tidigare insjuknande ger längre tids sjukdom, större kostnader för samhället både i arbetsförlust och vårdkostnader

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs originalartikeln i fulltext.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-07-13 16:43
Förr kallades schizofreni, som debuterade i tonåren för hebefreni och ansågs vara en svår form av schizofreni. Jan Myrdal skrev som ung en roman som upprörde hans pappa och som kallade honom för hebefren på grund av vad han skrev. Naturligtvis var det fel.

Du har inte rätt att posta kommentarer