mjölksyra eller laktat

Mjölksyra

Ökad surhetsgrad i hjärnan vid schizofreni, bipolär och panikångest ger möjlighet till ny typ av behandling?

Att hjärnan kan få ökad surhet kan bero på koldioxid, som kan reagera med vatten och omvandlas till kolsyra samt också mjölksyra (laktat).

Att hjärnan kan få ökad surhet vid schizofreni och bipolär kan bero på förhöjd hjärnaktivitet.

En annan orsak kan vara fel på mitokondrierna som bildar kroppens energi.

Studier på råttor tyder på att surt PH kan påverka vissa receptorer och ändra djurens beteende.

Läs mer hos Scientific American.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-08-29 16:42
Surhet i dopaminvesiklar kan öka dopaminupptaget och göra att mer dopamin frisätts, men då har inte laktat utan glutamat diskuterats. En intressant sak detta. Men inte så mycket kunskap finns.

Du har inte rätt att posta kommentarer