cover

En översiktsartikel föreslår att multipel skleros (MS) kan vara besläktad med en undergrupp av schizofreni.

Vid MS kan förekomma ökad risk för schizofreni och bipolär.

I båda fallen kan det vara en autoimmun sjukdom och onormaliteter finns i immunsystemet för båda sjukdomarna.

I båda fallen kommer sjukdomen i tidig vuxen ålder och utlöst av infektioner.

Skillnader finns dock MS drabbar mest kvinnor medan schizofreni drabbar män och kvinnor lika.

Båda sjukdomarna kan finnas hos samma person eller i samma familj.

Läs mer hos MultipleSclerosis News Today.

Läs hela artikeln hos Int. J. Mol. Sci. 2017, 18(8), 1760.

Uppgifter finns om att autoimmunitet kan finnas hos 3-10 % av schizofrenin. Antipsykotika ger dålig effekt då.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-09-07 18:40
Kommer ihåg att i boken Surviving Schizophrenia skrevs om att MS kan förväxlas med schizofreni, men det lät som enstaka fall.

Du har inte rätt att posta kommentarer