Den största studien hittills på tvillingar (60 000) visar att 79 % av risken att få schizofreni består av genetiska faktorer.

Tidigare har risken uppskattats till 50 - 80 % och tidigare har man inte uppskattat personernas risk för schizofreni efter studietiden.

I denna studie inräknades också schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom i schizofrenigruppen, men risken blev då lite lägre 73 %.

Läs i MedicalXpress.

Läs hela artikeln i Biological Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-10-11 19:01
En viktig nyhet. Miljön skulle stå för 20 % bara alltså. Men det sägs att 30 % har ingen i släkten med psykisk sjukdom, så det kan finnas icke-ärftlig schizofreni också. Om generna är viktig för att få sjukdomen är miljön viktig för att framkalla psykoser. I alla fall anser man så nu. Men miljön kan påverka generna via epigenetiska förändringar. Det är ett sätt att anpassa sig till miljön.

Du har inte rätt att posta kommentarer