En tysk studie på 1200 personer med schizofreni, där analyserades genetiska och miljöriskfaktorer, som kan framkalla sjukdomen.

De som användes cannabis före 18 års ålder fick schizofreni ungefär 10 år tidigare än andra.

Ju oftare cannabis användes desto tidigare insjuknande i schizofreni.

Varken alkohol eller genetiska faktorer gav ett tidigare insjuknande utan bara cannabis.

Tio andra tidigare studier har funnit en signifikant risk för att insjukna i psykos efter cannabis.

Läs mer i Scientific American.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-10-25 18:58
Det är väl främst de med psykossjukdom eller psykiska besvär i släkten som skall vara försiktiga och bör undvika cannabis. Samt förstås de med tidiga tecken på psykos.

Du har inte rätt att posta kommentarer