evolution

Psykiska sjukdomar kan vara handikappande och gener kan vara involverade, men evolutionen har inte lyckats göra sig kvitt dem och göra oss psykiskt friska.

En studie har funnit att evolutionen har selekterat fram DNA-varianter under 2000 år, som ger ett skydd mot att få schizofreni men inte för andra psykiska sjukdomar.

Utveckling av talet kan ha givit ökad risk för fel på dessa gener och schizofreni för en liten grupp.

En annan studie fann en koppling mellan schizofreni och bo i kallt vinterklimat. Generna som ger köldtålighet ligger antagligen nära schizofrenigenerna.

Läs mer hos Nature.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-11-02 06:38
Handikappande sjukdomar t.ex schizofreni, som startar först 20-25 års åldern märktes nog inte så mycket för 500 år sedan, eftersom medelåldern var 30-35 år då. Idag har de med schizofreni c:a 20 % kortare liv och med låg medelålder blir insjuknandet och döden väldigt nära varandra.

Dessutom kan de med anlag för schizofreni dött redan under spädbarnsåren, eftersom schizofreni ger ökad risk för infektioner. Förr var spädbarnsdödligheten väldigt hög och oftast orsakad av infektioner. För de som fick schizofreni var nog inte förlorad social- och arbetsförmåga bra heller. Schizofreni blev nog främst en nackdel för individen när medellivslängden ökade kraftigt. Skulle gissa under 1800-talet.

Du har inte rätt att posta kommentarer