Big Data

En mycket läsvärd artikel

Psykiska sjukdomar utgör en stor sjukdomsbörda över hela världen, men framstegen i att sköta och behandla dem har i stort stannat upp.

Men genom att använda Big Data kan dagens dödläge brytas och öppna nya vägar till bättre diagnos, behandling och prevention av dessa sjukdomar.

Läs mer hos Nature Medicine.

Du har inte rätt att posta kommentarer