En metanalys har gjorts på de riskfaktorer i miljön ( 41) och de ämnen i blodet (57), som förknippats med ökad risk för att få schizofrenilika sjukdomar.

Totalt 98 sådana riskkopplingar har beskrivits i litteraturen.

De enda där starka bevis fanns för en högre risk var användning av cannabis, stress under livet från barndom och framåt, födelsekomplikationer och låg mängd folat i blodet.

Det var alltså bara 4 % av riskfaktorerna, som var tydligt bevisade.

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs Abstract i Acta Psychiatric Scandinavica.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-01-31 20:38
Det var låga odds på att artikeln lovar vad den säger bara 4 % rätt. Men det kan finnas andra riskfaktorer för undersökningarna kan vara bristfälliga, men knappast så väldigt många. Aldrig 98 stycken. Folat tar nog de flesta gravida kvinnor för de brukar få multivitamintabletter, som innehåller folat.

Du har inte rätt att posta kommentarer