kortex

Kortex är de yttre mörkare delarna 

Världens största metaanalys har kortextjockleken i hjärnan mätts på 4474 personer med schizofreni och ungefär lika många friska.

Kortex var tunnare nästan överallt i hjärnan, men mest i inre och övre temporala kortex, men nära synkortex fanns ingen förtunning.

Främre och temporala loben hade störst skillnad.

Frontalloben är viktig för minne, uppmärksamhet, fantasi, motivation och att klara vardagen, medan temporala loben sköter hörsel, språk, namngivning och minne bl.a.

Hur allvarlig sjukdomen var, hur tidigt den startade och hur lång tid sjukdomen varat påverkade tjockleken också negativt.

Antipsykotika (både nya och gamla) gav tunnare kortex än hos individer utan antipsykotika. Tidigare studier på bipolär och depression har också påvisat tunnare kortex.

Läs mer hos Georgia State University.

Läs hela artikeln hos Biological Psychiatry.