Kanada

Upptäckten gjord av Montreal Neurological Institute and Hospital

Barnschizofreni är ovanlig och drabbar 1 på 40 000, men ger större problem än vuxenschizofreni.

På 19 fall av barnschizofreni studerades generna och jämfördes med deras friska föräldrar.

Hos tre fanns mutationer i ATP1A3-genen medan tre andra hade genetiska förändringar i FXYD generna, som bidrar till ATP1A3:s normala funktion.

Mutationer i ATP1A3 har hittats i andra ovanliga neurologiska barnsjukdomar.

Eftersom genetiska orsaken är känd finns större chans att utveckla diagnostik och behandling av barnschizofreni.

Läs mer hos EurekAlert.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-06-21 13:34
Det var bara hos 30 % de hittade dessa gener, så fler studier krävs och på fler patienter än 19. 19 är väldigt lite för en sådan här undersökning. Idag ser man studier på 20 000.

Du har inte rätt att posta kommentarer