Kanada

Upptäckten gjord av Montreal Neurological Institute and Hospital

Barnschizofreni är ovanlig och drabbar 1 på 40 000, men ger större problem än vuxenschizofreni.

På 19 fall av barnschizofreni studerades generna och jämfördes med deras friska föräldrar.

Hos tre fanns mutationer i ATP1A3-genen medan tre andra hade genetiska förändringar i FXYD generna, som bidrar till ATP1A3:s normala funktion.

Mutationer i ATP1A3 har hittats i andra ovanliga neurologiska barnsjukdomar.

Eftersom genetiska orsaken är känd finns större chans att utveckla diagnostik och behandling av barnschizofreni.

Läs mer hos EurekAlert.