En virusinfektion under graviditeten kan öka risken att barnet får schizofreni enligt amerikanska forskare som undersökt blod från tusentals kvinnor mellan 1959-1966.

Kvinnorna vars barn fick schizofreni hade högre halter av interleukin-8, som är ett inflammatoriskt ämne, som bildas vid infektioner.

Det stödjer resultat som kom för ett år sedan och visade att virusinfektion under fosterutvecklingen tre dubblade risken för schizofreni.

Forskarna hävdar att om influenza hos gravida kan förhindras kan kanske schizofrenifallen minska med 14 %.

Källa:

Am J Psychiatry 161:889-895, (2004)