Professor Cameron S Carter

Unga som nyligen fått schizofreni visar inte tecken på kognitiv försämring eller störningar av hjärnans utveckling under de första åren efter psykosen visar en ny studie.

Den kognitiva försämringen kommer alltså före insjuknandet i psykos.

Efter psykosen sågs en liten förbättring av kognitiv förmåga, som också ses hos helt friska.

Antipsykotika gav heller ingen försämring av kognitiv förmåga.

Detta stödjer att schizofreni inte är en neurodegenerativ sjukdom, eftersom ingen försämring sker efter psykosen utan pekar mot en utvecklingsstörning av hjärnan.

Läs mer hos Medscape.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2018-11-14 14:26
Här kommer en till studie med ungefär samma resultat:
https://www.psychiatryadvisor.com/schizophrenia-advisor/cognitive-performance-high-risk-psychosis-schizophrenia/article/813618/
björk
#3 björk 2018-10-18 12:45
Jag hade pip röst i 3 år.
Tänk om jag fått prata med kurator då..
Fy F-n.
Geta
#2 Geta 2018-10-17 17:30
Konstigt resonemang. Förstår de inte att själva psykosen vänder upp och ner på hjärnan fullständigt. Det är inget som man kunnat föreställa sig innan.
Admin1
#1 Admin1 2018-10-17 17:18
Tidigare har man sagt att arbetsförmåga och studieförmåga kan avta år innan psykosen. Negativa symptom kan också finnas före psykosen. Det stämmer med dessa nya rön. Det man sagt också är att läsförmågan avtar efter psykosen och var normal innan. Den saken återstår att bevisa i denna typ av undersökning.

Du har inte rätt att posta kommentarer