En studie med magnetröntgen på 218 personer med schizofreni visade att hjärnförändringarna varierade mycket mellan individer, så mycket att förändringarna framstod som individuella.

Som grupp skiljde sig de med schizofreni från normalpersoner i främre delarna av hjärnan, cerebellum och temporala kortex.

Det var bara 2 % med schizofreni, som hade identiska förändringar.

Forskarna säger att schizofreni kan inte förstås genom att använda sig av medel patienter utan genom att studera individens förändringar i magnetröntgen.

Läs mer hos Psych Congress Network.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-10-22 17:54
Tidigare fanns en klassificering av schizofreni i 8 olika grupper. Här skulle alla utom 2 % vara olika. Lite synd att de inte jämförde med friska syskon och föräldrar. Men om detta stämmer att sjukdomen är väldigt individuell blir det ännu mer komplext än vad det redan är.

Du har inte rätt att posta kommentarer