Albert Einstein hade en son med schizofreni, liksom Nobelpristagaren James Watson

”Hyperreflektivitet” kan hjälpa kreativiteten – till en viss gräns.

Den danska studien baseras på sjukvårds-information om nära 12 000 universitetsanställda och deras första och andra gradens anhöriga.

Resultatet visar en signifikant ökad förekomst av schizofreni bland syskon, barn och syskonbarn till akademikerna jämfört med befolkningsgenomsnittet.

För bipolär sjukdom var risken signifikant högre för föräldrar, far- och morföräldrar och syskonbarn.

Den schizofrena patientens ”hyperreflektivitet” och tendens att ifrågasätta vedertagna sanningar kan ge ökad kreativitet hos de anhöriga, som alltså delvis delar deras arvsanlag.

Läs mer hos Forskning & Framsteg.

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2019-05-28 17:05
Tännsjö och Johan Cullberg hade en sak gemensamt de hade svårt att bli professor på Karolinska. Cullberg blev utkonkurrerad av psykiatriker som forskat biologiskt kan man säga och hade ingen chans mot dem. Cullberg var ju lite sociologiskt och humanistisk orienterad, vilket var negativt vetenskapligt sett. Men Cullbergs bok Mitt psykiatriska liv är mer läsvärd än Tännsjös.
Geta
#6 Geta 2019-05-28 12:02
Har läst Tännsjös bok Etikprofessorn. Han måste ha bytt åsikt sedan hans egna barn blev psykiskt sjuka. Han vill lindra lidandet hos psykiskt sjuka men inte hålla liv i åldringar i onödan. Han vill ha en världsregering för att förhindra klimatkollapsen.
Admin1
#5 Admin1 2019-05-22 19:40
Hyperreflektivitet har jag inte läst om tidigare, men ökad självreflektion förkommer. Under särskilt psykos kan man uppleva att man är centrum för världens uppmärksamhet och allt handlar om en själv. Men vid schizofreni har man ökad tillgång till sina minnen. Dvs man har lättare att minnas saker från förr.
Admin1
#4 Admin1 2019-05-20 15:51
Jag tror han ville ha maximalt utrymme i media för att bli professor på Karolinska i Medicinsk etik. Han trodde nog kändisskap skulle göra honom till professor där. Han har nog kämpat länge för det i säkert 20 år och därför blev han så besviken. Yrkesförbud kan man nog inte kalla det för han jobbade ju som professor efter han inte fick professuren på Karolinska.
Geta
#3 Geta 2019-05-20 10:07
Torbjörn Tännsjö borde ha tänkt sig för, innan han slängde ur sig detta i TV. Schizofrena personer både hör och ser. Det kan inte ha varit så vetenskapligt underbyggt, när det inte ens idag går att utrota schizofreni på det sättet.
Admin1
#2 Admin1 2019-05-19 22:09
Det är omöjligt med abort förhindra schizofreni. Jag har i veckan läst Tännsjös bok Etikprofessorn och han skrev inget om det. Han var väldigt besviken på att han inte blev professor i medicinsk etik på Karolinska, men det är ju ett sjukhus med tillhörande forskningsdel, så det kan jag förstå att de föredrar läkare. Han talade om yrkesförbud. Sjukhusen är för mig läkarnas revir som jag helt överlämnar till dem och skulle aldrig söka tjänst där.
Geta
#1 Geta 2019-05-18 16:15
Det talar emot att vi ska avlivas i fosterstadiet som filosofen Torbjörn Tännsjö har föreslagit.

Du har inte rätt att posta kommentarer