Det har uppskattats att 50 % av risken för schizofreni orsakas av DNA-variation och resten av epigenetiska förändringar av generna orsakade av miljön.

En studie på finländare och enäggstvillingar med iPSC-nervceller, där en hade schizofreni visade att män och kvinnor skiljde sig åt.

Upp till 61 % av sjukdomsrelaterade gener var könsspecifika, vilket tyder på en skillnad mellan kvinnor och män.

Kvinnor och mäns behandling kan därför kanske behöva vara olika.

Att så många gener är könsspecifika kan förklara varför symptomen tenderar att uppträda efter puberteten då dessa genförändringar sker.

Läs mer hos MedicalNewsToday.

Läs originalartikeln i Nature Communications.

Du har inte rätt att posta kommentarer