Den viktigaste aktiva innehållsämnet i cannabis ger övergående schizofreniliknande symptom från misstänksamhet och vanföreställningar till försämringar i minne och uppmärksamhet enligt amerikanska forskare.

Studien gjordes för att klargöra en sedan länge känd koppling mellan cannabis och psykos med hoppet att finna en ny ledtråd i vad som kan orsaka schizofreni.

Forskarna menar att eftersom andra droger som amfetamin och ketamin kan ge stöd för att dopamin och glutamat är involverad i schizofreni, så bidrar denna studie till stöd för att cannabis kan verka på receptorer, som är involverade i schizofreni.

Men ytterligare studier är nödvändiga för att testa denna hypotes.

Studien gjordes genom att ge delta-9-THC (huvudingrediensen i cannabis) till personer, som screenats för inte ha symptom på schizofreni.

Några deltagare fick schizofreniliknande symptom som varade 30-60 minuter.

Symptomen bestod av misstänksamhet, ovanliga tankar, paranoia, tankestörningar, avtrubbning, ökad ångest, minskad spontanitet och förminskad interaktion med intervjuaren samt problem med minne och uppmärksamhet.

Det gav också eufori och ökade nivåer av stresshormonet kortison. Inga biverkningar hos deltagarna sågs 1, 3 och 6 månader efter studien.

Fynden i denna studie stämmer med flera andra olika bevis, som föreslår att cannabis och/eller avvikelser i hjärnans kannabinoidreceptorsystem bidrar till schizofrenins patofysiologi.

Kommentar:

Det finns ett läkemedelsföretag som håller på att testa en kannabinoidreceptorblockerare mot schizofreni. Relativt nyligen har en studie kommit, som visar att cannabis fördubblar risken att få schizofreni.

Källa:

EurekAlert

Du har inte rätt att posta kommentarer