Psykisk ohälsa sprids likt en epidemi.

I världen bedöms 450 miljoner människor gå med en obehandlad depression.

För att öka takten inom forskningen bjöd Kanadas ambassad i Stockholm in till Mental Health Day – en temadag om psykisk hälsa.

Inaktivitet är en stark riskfaktor. Liksom övervikt och fetma. Olika faktorer som alla bidrar till ökad inflammation i kroppen.

The bigger the belly, the smaller is your brain, säger Professor Roger McIntyre slagkraftigt och kunde tydligt också visa med bilder på hjärnan att det finns samband mellan storleken på hjärnan och övervikt.

Läs mer hos Life Science Sweden.

Du har inte rätt att posta kommentarer