Kognitiv nedsättning förekommer vid schizofreni och finns redan 10 år före insjuknandet under tonåren och kanske också i barndomen.

Vad som händer med kognitionen efter insjuknandet har varit mer oklart.

En ny studie med en kontrollgrupp normala friska och efter 9 år visade att efter psykos inträffade en sänkning i IQ vid schizofreni, men ej för andra psykoser.

Nedsättningen orsakades ej av antipsykotika.

För de som var sjukare i schizofreni var minskningen i IQ  större.

Verbalförmåga och minnet var särskilt nedsatt vid schizofreni.

Läs mer hos American Journal of Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-10-06 23:11
De använde normalpersoner, som i praktiken jobbar, men vid schizofreni jobbar bara 8 %. Jag tycker att jämförelsegruppen borde bestå av personer, där 8 % jobbar. Det intressanta var att psykoserna i sig inte gav nedsatt kognition utan att schizofreni krävdes . Tidigare har ju sagts att psykoserna var skadliga och skall undvikas till varje pris. Men psykos kan ge andra svårigheter som ökad risk för våld och självmord.

Du har inte rätt att posta kommentarer