Peter Salgo är professor i medicin and anestesiologi vid NewYork-Presbyterian Hospital och Columbia University Vagelos College för läkare och kirurger i New York, New York.

Han intervjuar en professor i psykiatri, som säger att vårdcentralerna kan inte upptäcka och behandla schizofreni annat än i ett senare stabilt läge, men kontakt med psykiater bedöms behövas ibland.

Idag har man oftast haft symptom i ett år innan man hamnar hos psykiatern.

Det gäller att upptäcka psykossymptomen så tidigt som möjligt.

Problemet är att de med psykossymptom inte inser att det är sjukligt.

Läs mer hos MD.

Du har inte rätt att posta kommentarer