Tonåringar med hög ärftlig risk för schizofreni har onormalt höga nivåer av glutamat i sina hjärnor, vilket stärker hypotesen att glutamatfunktionen spelar roll vid schizofreni.

Kan nervtransmittorn glutamat och inte dopamin vara den huvudsakliga boven vid schizofreni?

Med andra ord kan glutamat skada hjärnan och därmed påverka dopamin, som tidigare har dominerat schizofreniteorierna?

Studien gjordes med en slags magnetröntgen (H-MRS) på 20 ungdomar med en hög ärftlig risk för schizofreni (förälder med schizofreni) och på 22 ungdomar utan hög risk.

Mediala prefrontala kortex var det område som mättes, eftersom det får glutamatinflöde från talamus samt från andra hjärnregioner, som har visat strukturella avvikelser vid schizofreni.

Glutamatnivåerna var signifikant högre i mediala prefrontala kortex på tonåringar med hög risk för schizofreni än i tonåringar utan sådan risk.

Ytterligare bevis finns att glutamat spelar roll vid schizofreni.

T.ex. tre proteiner används för återupptag av glutamat av hjärnnerver.

Större genetiskt uttryck av två av tre av dessa proteiner har hittats talamusvävnad från avlidna med schizofreni jämfört med normala friska kontrollpersoner.

Källa:

Am J Psychiatry 2004 161 1116

Du har inte rätt att posta kommentarer