En kraftig genetisk koppling mellan kroppsvikt (BMI) och vanliga psykiska sjukdomar har en studie på 500 000 individer visat.

De genetiska riskvarianterna för depression och bipolär var kopplade till ökande vikt, medan majoriteten för riskvarianterna för schizofreni gav minskad vikt.

Om man har risk för att få schizofreni är chansen mindre att vara överviktig.

Läs mer hos Medscape.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2020-01-23 11:48
Det finns ju antipsykotika med liten viktuppgång, som Solian, Abilify, Latuda, Ziprasidon, Reagila och Caplyta. Det är Clozapine och Zyprexa som ger störst viktuppgång. Zyprexa har delvist ersatts av Risperdal.
Geta
#3 Geta 2020-01-19 13:37
Tror inte jag heller på.
Ingrid Marie
#2 Ingrid Marie 2020-01-19 13:00
Tror jag inte alls på, med tanke på att många neuroleptika ger ökad hunger som i sin tur leder till övervikt.
Geta
#1 Geta 2020-01-17 19:03
Förr sa man att en schizofren person hade en leptosom kroppstyp.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kretschmers_konstitutionsl%C3%A4ra

Du har inte rätt att posta kommentarer